07:17 15/10/2021

Kido sắp chi gần 23 triệu cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông

Hà Anh -

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán...

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDC từ đầu năm 2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) vừa công bố quyết định HĐQT thông qua việc triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông.

Theo đó, Kido sẽ dùng 22.874.910 cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (1 cp được nhận 1 quyền, 10 quyền nhận thêm 1 cp mới) và số cổ phiếu lẻ không phân phối hết sẽ bán cho Công đoàn công ty với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 228 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán, KDC có 3.840 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; công ty hiện có 50.992.256 cp quỹ và  được ghi nhận giá trị 1.959 tỷ đồng, tương ứng giá trị bình quân trên 38.400 đồng/cổ phiếu.

Cũng tính đến 31/12/2020, Kido còn 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; gần 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 16 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Còn theo báo cáo tài chính bán niên 2021 đã kiểm toán, doanh thu thuần đạt gần 4.888 tỷ đồng, tăng trưởng 33,3% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt hơn 362 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ.

KDC cho biết doanh thu tăng là do tập đoàn tiếp tục chiến lược tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hoá trên thị trường và với việc kiểm soát chi phí giúp lợi nhuận trước và sau thuế tăng so với cùng kỳ.