19:46 06/12/2022

Kiểm toán Nhà nước đề nghị xử lý tài chính hơn 729 tỷ đồng tại tỉnh Đắk Lắk

Hoàng Lan -

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk, đề nghị tỉnh này xử lý tài chính 729,5 tỷ đồng do thu chi bất hợp lý...

Nhiều tồn tại hạn chế trong công tác lập, phân bổ, giao dự toán ngân  sách trong năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều tồn tại hạn chế trong công tác lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách trong năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk.

Từ những bất cập được phát hiện qua kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 729,518 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 3,077 tỷ đồng; thu hồi và giảm chi ngân sách nhà nước 716,337 tỷ đồng; giảm lỗ 10,1 tỷ đồng; xử lý khác 13,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các đơn vị có liên quan chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Theo đó, khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải báo cáo rõ các nội dung, số liệu kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước đã được thực hiện, tổng hợp trong quyết toán ngân sách địa phương, các nội dung, số liệu sẽ được xử lý các năm sau theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư thực hiện thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước dự toán từ ngân sách trung ương đã quá hạn số tiền hơn 300 tỷ đồng theo quy định; báo cáo Bộ Tài chính giảm trừ chênh lệch nguồn và nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 theo số liệu xác định của Kiểm toán Nhà nước so với số báo cáo của địa phương số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Đồng thời, thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước cho ngân sách huyện, các đơn vị dự toán cấp tỉnh quá thời hạn chưa thu hồi số tiền hơn 182 tỷ đồng; sửa đổi quy định về thu hồi kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ không hoàn thành tại Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC…

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan có liên quan rà soát, giảm trừ theo thực tế thời gian thực hiện sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố của từng huyện, thị xã, thành phố; đồng thời làm rõ và kiêm điểm trách nhiệm (nếu có) đối với các địa phương không sáp nhập kịp thời theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần chấm dứt việc cấp kinh phí chi lương và phụ cấp cho 4 tổ chức không phải Hội đặc thù; rà soát việc giao số lượng lao động hợp đồng theo văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Bộ Chính trị; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, UBND thị xã Buôn Hồ bố trí dự toán ngân sách các năm sau hoàn trả đủ số thu tiền sử dụng đất đã sử dụng chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định…

Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét lại chủ trương đầu tư dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana phù hợp với khả năng cân đối vốn và chỉ triển khai khi xác định được nguồn vốn để tránh nợ đọng, lãng phí vốn đầu tư. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác định rõ trách nhiệm của tập thể, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư không đúng thẩm quyền.