07:09 24/11/2022

Kỳ 1 tháng 11/2022: Xuất khẩu giảm, cán cân thương mại thâm hụt 1,15 tỷ USD

Mạnh Đức

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong kỳ 1 tháng 11 giảm 6,3% so với kỳ 2 tháng 10. Đáng chú ý, trong khi nhập khẩu tăng 5,8%, thì xuất khẩu giảm tới 16,7%. Kết quả này cho thấy, càng về thời điểm cuối năm dấu hiệu “giảm tốc” của xuất khẩu ngày càng hiện rõ…

Xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11 giảm 16,7% so với kỳ 2 tháng 10.
Xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11 giảm 16,7% so với kỳ 2 tháng 10.

Theo số liệu thống kê sơ bộ được Tổng cục Hải quan công bố chiều 23/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2022 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2022) đạt 28,4 tỷ USD, giảm 6,3% (tương ứng giảm 1,91 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2022. 

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2022 đạt gần 644,7 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 74,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 448,55 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng tới 53,55 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 196,15 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 21,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 11/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,15 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 8,66 tỷ USD.

Cụ thể về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 11/2022 đạt 13,63 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm 2,73 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 10/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá xuất khẩu giảm là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 41,2% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 14,3% (tương ứng giảm 296 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện giảm 10,9% (tương ứng giảm 290 triệu USD); dầu thô giảm 49,2% (tương ứng giảm 115 triệu USD)...

Tính chung từ đầu năm đến hết 15/11/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 326,68 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 42,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 25,7% (tương ứng tăng 8,18 tỷ USD); giày dép tăng 41,3% (tương ứng tăng 6,16 tỷ USD); hàng dệt may tăng 20,4% (tương ứng tăng 5,62 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 12,6% (tương ứng tăng 5,4 tỷ USD)....

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/11/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022
đến 15/11/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp (FDI) trong kỳ 1 tháng 11/2022 đạt 10,07 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 2,23 USD) so với kỳ 2 tháng 10/2022.

Tính đến hết ngày 15/11/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 241,19 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 33,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Từ chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2022 đạt 14,78 tỷ USD, tăng 5,8% (tương ứng tăng 813 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2022 tăng so với kỳ 2 tháng 10/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 16,9% (tương ứng tăng 284 triệu USD); dầu thô tăng 54,8% (tương ứng tăng 217 triệu USD); ô tô nguyên chiếc các loại tăng 99,8%, (tương ứng tăng 153 triệu USD)...

Như vậy, tính đến hết 15/11/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 318,02 tỷ USD, tăng 11,4% (tương ứng tăng 32,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,1% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD); xăng dầu các loại tăng 121,6% (tương ứng tăng 4,25 tỷ USD); than các loại tăng 75,4% (tương ứng tăng 2,77 tỷ USD)...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/11/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022
đến 15/11/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11 đạt 9,46 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 137 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 207,36 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 20,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.