18:59 22/11/2022

Trung Quốc vẫn kiểm soát Covid -19 gắt gao, Hà Giang gặp khó trong xuất nhập khẩu

Khởi Anh -

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hà Giang trong tháng 11 đạt 2,74 triệu USD, giảm 48,23% so với tháng trước, giảm 66,48% so với cùng kỳ năm 2021...

Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Hà Giang
Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Hà Giang

Sáng ngày 22/11, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022.

Theo các báo cáo của các sở, ngành, địa phương này đang gặp một số thách thức, đặc biệt trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, hiện việc giải ngân mới đạt đạt 55,3% kế hoạch, bên cạnh đó, công tác bán đấu giá đất còn chậm, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục gặp khó khăn, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước…

Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hà Giang trong tháng 11 đạt 2,74 triệu USD, giảm 48,23% so với tháng trước, giảm 66,48% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ có mức sụt giảm này là do phía Trung Quốc vẫn rất thận trọng trong việc kiểm soát Covid -19 tại các cửa khẩu.

Theo Sở Công thương Hà Giang, sau thời gian bị dừng hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, đến ngày 08/5 vừa qua phía Trung Quốc đồng ý nối lại hoạt động thông quan. Tuy nhiên việc thông quan vẫn thực hiện theo nguyên tắc “ngăn cách người và hàng hóa”.

Thời gian thông quan của công dân xuất nhập cảnh chỉ kéo dài 1 giờ trong 1 ngày. Cụ thể từ 14h30’-17h30’(giờ Bắc Kinh) thứ 2 hàng tuần (trong thời gian thông quan cho hành khách thì tạm ngừng thông quan hàng hoá), ngày thứ 3 phía Trung Quốc tiến hành phun khử trùng khu vực cửa khẩu, thông quan hàng hoá vào các ngày còn lại trong tuần.

Cùng với khó khăn trong xuất nhập khẩu, Hà Giang cũng đang gặp nhiều thách thức với giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao Hà Giang số vốn là 3.355,2 tỷ, tính đến ngày 18/11 địa phương này giải ngân được 1.854,9 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch. Trong đó, nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân 660,0 tỷ đồng/966,3 tỷ đồng, đạt 68,3% kế hoạch; Vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.195,0 tỷ đồng/2.389,0 tỷ đồng, đạt 50,02% so với kế hoạch.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND Hà Giang yêu cầu các huyện, Giám đốc các Ban quản lý dự án và lãnh đạo một số sở ngành đã báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, báo cáo thu ngân sách địa phương, nguyên nhân việc chậm trong công tác giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng đề nghị các cấp, các ngành bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu ngân sách 2022; Rà soát lại các nguồn thu; tăng cường xử lý các đơn vị, dự án chậm nộp và nợ thuế. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo kinh phí hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong tháng cuối năm…

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng và thực hiện cam kết tiến độ giải ngân; tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, các đơn vị cũng cần tăng cường công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng, chấn chỉnh các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công đảm bảo tiến độ và tránh thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nguồn vốn của các dự án chậm giải ngân cho các dự án có khối lượng hoặc đã hoàn thành, phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất…