15:57 13/05/2021

Ký hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hơn 11.157 tỷ đồng

Anh Tú -

Ngày 13/5, Bộ Giao thông vận tải ký hợp đồng BOT với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư 11.157 tỷ đồng...

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cùng đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tại lễ ký ngày 13/5.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cùng đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tại lễ ký ngày 13/5.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh "dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là một phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô lớn, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh".

Với vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu "các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải theo dõi sát sao, tăng cường giám sát, kiểm tra, giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện".

Đồng thời, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 6 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, không để vì vấn đề thiếu mặt bằng mà ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng phần vốn góp Nhà nước (VGF) để đánh giá tài chính thương mại, được cập nhật quy định chuyển tiếp của Luật PPP và các Nghị định hướng dẫn trong quá trình đàm phán hợp đồng dự án.

Dự án triển khai với nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại của các dự án triển khai trước đây như Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng và một phần chi phí xây dựng để tăng tính khả thi. Dự án được xây dựng mới đảm bảo sự lựa chọn cho người sử dụng. Mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ được xác định ngay từ ban đầu sẽ làm giảm rủi ro cho Nhà đầu tư và Ngân hàng cung cấp tín dụng...

Bên cạnh 8 dự án đầu tư công đang triển khai xây dựng và dự án BOT đoạn Nha Trang - Cam Lâm được ký kết hợp đồng ngày 06/5 vừa qua, việc ký kết hợp đồng dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt ngày hôm nay và tới đây là dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, sẽ từng bước nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Từ đó, tạo nên năng lực vận tải lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

Đồng thời, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với cả nước; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

 

Dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt có chiều dài 49,3km thuộc phạm vi 2 tỉnh Nghệ An 44,4km và Hà Tĩnh 4,9km, có điểm đầu tại Km430+000, thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; điểm cuối Km479+300, thuộc địa phận xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

Giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Trên tuyến xây dựng đồng bộ các công trình và tiện ích hiện đại, trong đó có hầm Thần Vũ chiều dài khoảng 100m và cầu Hưng Đức có tổng chiều dài khoảng 4km.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 11.157,82 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng, nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 6.067,73 tỷ đồng. Thời gian xây dựng khoảng 3 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 6 tháng 8 ngày.