15:02 15/11/2022

Lào Cai thu ngân sách đạt gần 8.400 tỷ, vượt dự toán Trung ương giao

Châu Anh

UBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến để nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công tác thanh, quyết toán các dự án, tiến độ thu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản…

Hoạt động xuất nhập khẩu giúp Lào Cai thu ngân sách đạt 1.363 tỷ đồng
Hoạt động xuất nhập khẩu giúp Lào Cai thu ngân sách đạt 1.363 tỷ đồng

Tính đến thời điểm hiện nay, giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lào Cai đạt 3.804/6.697 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch. Đối với số vốn giải ngân thực tế đạt 3.804/6.140 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch và bằng 79% kế hoạch Thủ tướng giao. Nếu không tính vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia thì tỷ lệ giải ngân vốn của địa phương này theo số vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 đạt 3.408 tỷ đồng/3.673 tỷ đồng bằng 93% kế hoạch.

Thực hiện theo cam kết giải ngân vốn tuần thứ 2 của tháng 11, đã có 5/9 đơn vị tại Lào Cai hoàn thành. Còn lại 3/9 đơn vị chưa hoàn thành cam kết gồm huyện Văn Bàn, Bảo Yên và thành phố Lào Cai. Đối với các ban chuyên ngành của tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu theo UBND tỉnh giao.

Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luỹ kế đến ngày 13/11, Lào Cai đạt 8.365 tỷ đồng bằng 112,6% dự toán Trung ương giao và bằng 83,7% dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó, số thu nội địa đạt 7.002 tỷ đồng bằng 85,4% kế hoạch; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 1.363 tỷ đồng bằng 75,7% dự toán tỉnh giao.

Trong cuộc họp ngày 14/11, ông Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh rằng nhiệm vụ giải ngân vốn và thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Các chủ đầu tư cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Vốn kéo dài 2021 sang cần rà soát, cố gắng hoàn thành việc giải ngân vào cuối tháng 11.

Các chủ đầu tư, trong đó có huyện Mường Khương, cần thực hiện nghiêm việc giải ngân vốn đã ứng của năm 2023. Đối với các nguồn vốn thuộc các dự án đã thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia trước 31/12/2022 phải tổ chức đấu thầu xong để ứng, đảm bảo giải ngân hết trong năm 2022. Vốn sự nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện đảm bảo tốt công tác điều hành. Các chủ đầu tư 30/1/20221 phải hoàn thành ở mức 80%, 31/12/2022 phải đạt 95% và sẽ hoàn thành trước 31/1/2023.

Đối với các vấn đề vướng mắc về giải ngân vốn, như liên quan đến xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường rà soát, quản lý lượng xăng dầu trên địa bàn. Giao Sở Tài chính cần có giải trình về công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, có biện pháp quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, nâng cao vai trò của các địa phương trong quản lý giá. Thống nhất nguồn thu từ đất đai phải đạt 1.200 tỷ, phải bám sát theo cam kết để thực hiện.