17:19 20/03/2023

Lấy ý kiến sửa Luật Đất đai: 10 nội dung nhận được nhiều ý kiến quan tâm nhất

Đỗ Phong -

Trong số hàng nghìn ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, chế độ sử dụng các loại đất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là những vấn đề nhận được nhiều quan tâm nhất...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ, ngày 15/3 là thời hạn kết thúc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến đến khi Quốc hội thông qua luật. Tất cả các ý kiến có trách nhiệm, giá trị đều đươc cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình một cách đầy đủ để nâng cao chất lượng dự thảo luật trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền.

Theo thống kê đến hết ngày 15/3, trong số gần 8.000 ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua website lấy ý kiến Nhân dân của Bộ, tại địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn, có 10 nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất.

Cụ thể, Chế độ sử dụng các loại đất (1209 ý kiến, chiếm 15,2%); Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (990 ý kiến, chiếm 12,4%); Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (756 ý kiến, chiếm 9,5%); Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (667 ý kiến, chiếm 8,3%);

10 nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về nội dung Quy hoạch sử dụng đất (645 ý kiến, chiếm 8,1%); Thu hồi đất, trưng dụng đất (602 ý kiến, chiếm 7,5%); quy định chung (544 ý kiến, chiếm 6,8%); Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai (541 ý kiến, chiếm 6,78%); Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (437 ý kiến, chiếm 5,5%); Tài chính về đất đai, giá đất (392 ý kiến, chiếm 4,9%). Bên cạnh đó, Bộ đã nhận được hàng chục ý kiến góp ý bằng văn bản, của các tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến nội dung cụ thể, một số Điều liên quan đến thu hồi đất chiếm số lượng lớn. Đó là Điều 79 về căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng (108 lượt góp ý). Điều 78 quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (86 lượt ý kiến). Điều 89 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (64 lượt ý kiến). Điều 77 quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (63 ý kiến).

Theo kế hoạch dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

Trên cơ sở các bước thực hiện, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4/2023.