17:40 09/07/2021

Lộ diện "tay to" bị truy thu thuế khủng

Ánh Tuyết

6 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ngành Thuế là 22.963 tỷ đồng. Lộ diện nhiều doanh nghiệp bị truy thu, giảm lỗ hàng trăm tỷ đồng...

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bị truy thu 138 tỷ đồng
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bị truy thu 138 tỷ đồng

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ngày 09/7 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế cho biết, đến tháng 06 năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng, trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.

LỘ DIỆN "ĐẠI GIA" BỊ TRUY THU THUẾ KHỦNG

Một số cuộc thanh tra có số thu lớn như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng...

Về kết quả thanh tra, số doanh nghiệp được thanh tra là 1.670, bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua Thanh tra là 5.603 tỷ đồng gồm truy thu, truy hoàn, phạt là 1.528 tỷ đồng; giảm khấu trừ 159 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.917 tỷ đồng.

 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lỗ như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng...

Về kết quả kiểm tra, số doanh nghiệp được kiểm tra là 30.539, bằng 110,23% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 16.761 gồm truy thu, truy hoàn, phạt là 3.252 tỷ đồng ; giảm khấu trừ là 576 tỷ đồng; giảm lỗ 12.933 tỷ đồng;

Tổng cục Thuế cũng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, với 323.206 hồ sơ, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 599 tỷ đồng gồm xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Đối với thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, 6 tháng thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng. Trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định, với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong bối cảnh yêu cầu đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, từ năm 2020, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, thực hiện phân tích rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

KHÔNG THANH, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP KHÔNG VI PHẠM

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm 2021 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cùng với các chính sách giãn, giảm thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, công tác thu ngân sách các tháng cuối năm 2021 sẽ gặp nhiều thách thức.

 
“Không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2021 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa thể thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc kế hoạch năm 2021 đã được giao, Tổng cục Thuế cho biết, cần thực hiện phân tích dữ liệu, rà soát, ưu tiên triển khai sớm những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác số thu lớn. Đồng thời, việc thực hiện phải đảm bảo an toàn, phù hợp với diễn biến thực tế của dịch Covid-19.

Chú trọng rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số giảm thu ngân sách Nhà nước do dịch bệnh Covid 19 gây ra như thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra;...

Tổng cục Thuế cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng internet, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua đó, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Công thương, Sở Công thương các tỉnh, thành phố; Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở để tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, internet...