20:43 23/08/2021

Lo ngại tỷ lệ doanh nghiệp “chết thảm” tăng cao, Cục Thuế TP. Hà Nội cùng gỡ khó

Ánh Tuyết -

Dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục dai dẳng, ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách giai đoạn nước rút. Bên cạnh siết chặt công tác quản lý thu, Cục Thuế TP. Hà Nội cùng gỡ khó, tiếp sức doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn…

Nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa vì dịch Covid.
Nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa vì dịch Covid.

Cục thuế TP. Hà Nội đánh giá, trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, kể cả hộ kinh doanh lâu năm đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp tại TP. Hà Nội cho thấy, trong tháng 7, có 274 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, tăng 31% so với cùng kỳ; 1.204 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 54%. Luỹ kế 7 tháng năm 2021, 1.700 doanh nghiệp giải thể, tăng 22% so với cùng kỳ; 7.400 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 5%.

Tình hình doanh nghiệp 7 tháng năm 2021. Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội.
Tình hình doanh nghiệp 7 tháng năm 2021. Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế TP. Hà Nội tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 được hỗ trợ với mức là 1,5 triệu đồng/người/lần.

Các hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thời gian dừng hoạt động từ 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở phê duyệt của UBND cấp quận/huyện.

Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/7/2021 liên quan đến quy định xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian bị cách ly, không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 27 nghìn doanh nghiệp, tổ chức với số thuế đề nghị gia hạn khoảng 7 nghìn tỷ đồng, số tiền thuê đất đề nghị gia hạn khoảng 1 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 600 hộ kinh doanh với số thuế đề nghị gia hạn hơn 12 tỷ đồng.

 

7 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước thực hiện 152,1 nghìn tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán Trung ương giao, đạt 60,6% dự toán Thành phố giao và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu tính cả số thu được gia hạn trong 7 tháng năm 2021 theo Nghị định số52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ thì tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 7 tháng là 164,4 nghìn tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán Trung ương giao và 65,4% dự toán Thành phố giao, tăng 10,1% cùng kỳ.