17:07 15/03/2022

Loại 10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có đơn thư khiếu nại liên quan đến chuyên môn, học thuật

Thanh Xuân

Hội đồng giáo sư nhà nước đã dành thời gian thảo luận về các ứng viên có đơn thư khiếu nại liên quan đến chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học. Kết quả là không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 ứng viên gồm 1 ứng viên giáo sư và 9 ứng viên phó giáo sư…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 14/3, Hội đồng giáo sư nhà nước đã có thông báo về kết quả xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo thống kê của Hội đồng giáo sư nhà nước, năm 2021 cả nước có 640 ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư, trong đó có 88 ứng viên giáo sư và 552 ứng viên phó giáo sư. Tuy nhiên sau đợt tập huấn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả có 526 ứng viên nộp hồ sơ, bao gồm 74 ứng viên giáo sư, 452 ứng viên phó giáo sư.

Được biết, khi xét tại Hội đồng giáo sư cơ sở (98 hội đồng) có 495 ứng viên được chuyển lên xét tại các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành. Tuy nhiên sau khi đạt ở cấp Hội đồng giáo sư cơ sở thì có 1 ứng viên giáo sư gửi đơn xin rút hồ sơ nên còn lại 494 ứng viên. Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành năm 2021 là 494 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,9%.

Tiếp đó, 27 Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành (Hội đồng giáo sư ngành Văn học không có hồ sơ ứng viên) đã xét 494 hồ sơ ứng viên và kết quả đề nghị lên xét tại Hội đồng giáo sư nhà nước là 416 ứng viên, đạt tỉ lệ 84,2%. Nhưng do có 1 ứng viên giáo sư thuộc Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học nộp đơn xin rút hồ sơ không xét tiếp, thì tổng số ứng viên chính thức xét tại Hội đồng giáo sư nhà nước chỉ còn 415 ứng viên, trong đó có 43 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư.

Hội đồng giáo sư nhà nước cho biết, các ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước và chủ tịch các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã báo cáo cụ thể, chi tiết từng ứng viên cũng như giải trình kết quả rà soát thẩm định, đánh giá về các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên.

Để đảm bảo công tác xét duyệt đạt hiệu quả, Hội đồng dành nhiều thời gian trao đổi về những thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín chuyên môn của các ứng viên, đặc biệt tập trung thảo luận kỹ đối với các ứng viên có đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên.

Kết quả, Hội đồng biểu quyết không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm 10 ứng viên gồm 1 ứng viên giáo sư và 9 ứng viên phó giáo sư. Còn số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 405 ứng viên. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 77,0%.

Theo Hội đồng giáo sư nhà nước nhận định, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đặc biệt, những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học đều được hội đồng các cấp xem xét cẩn thận, đây là nguồn thông tin hữu ích giúp hội đồng các cấp lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.