16:19 20/04/2022

Long An được chấp thuận xây dựng 2 khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 8000 tỷ

Khởi Anh -

Việc được chấp thuận bổ sung thêm 2 khu công nghiệp với diện tích và vốn đầu tư rất lớn sẽ giúp Long An tăng năng lực cạnh tranh, thu hút tốt hơn các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới...

Các khu, cụm công nghiệp tại Long An đang có tỷ lệ lấp đầy khá cao
Các khu, cụm công nghiệp tại Long An đang có tỷ lệ lấp đầy khá cao

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang, tỉnh Long An, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang có quy mô 466 ha tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Vốn đầu tư của dự án là 5.198,23 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 779,730 tỷ đồng, vốn huy động là 4.418,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc sẽ có thời hạn thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày 19/4/2022.

Theo quyết định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định.

UBND tỉnh Long An có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được Thủ tướng phê duyệt. 

Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư này phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc trước đây đã  đầu tư, xây dựng Khu công nghiệp Tân Phú Trung tại thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệp này có diện tích hơn 500 ha.

Cùng thời điểm kể trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng ký Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tandoland, tỉnh Long An; nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tandoland. 

Dự án được thực hiện tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô 250 ha. Vốn đầu tư dự án là 3.144,549 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 550 tỷ đồng, vốn huy động 2.594,549 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tandoland phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Được biết, toàn tỉnh Long An hiện có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp, diện tích khoảng 13.500ha. Hiện nay tỷ lệ lấp đầy tại 16 khu công nghiệp đang hoạt động đã đạt hơn 89%.