16:09 11/11/2022

Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

Nhật Dương -

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, chốt tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, áp dụng từ ngày 1/7/2023...

Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc tăng lương cơ sở. Ảnh - Quochoi.vn.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc tăng lương cơ sở. Ảnh - Quochoi.vn.

Chiều 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với 453 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 90,96 %. 

Theo đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%) từ ngày 1/7/2023.

Báo cáo giải trình thêm về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị cần điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương; có ý kiến đề nghị tăng 12,5% chi cho đối tượng trợ cấp hàng tháng.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy nếu áp dụng tăng lương từ 1/1/2023 đúng vào thời điểm đầu năm gần với Tết Dương lịch và Tết Âm lịch.

"Đây là thời điểm nhạy cảm, nhu cầu mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, tạo sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây áp lực đối với việc kiểm soát lạm phát và ảnh hưởng đến đời sống người dân", Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thông tin.

Hơn nữa, tại Kết luận số 42-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban chấp hành Trung ương đã đồng ý điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đề nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ và thời điểm áp dụng từ 1/7/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu theo đúng tinh thần Kết luận số 42-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương và đúng theo Tờ trình Chính phủ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng giải trình về vấn đề tăng lương cơ sở. Ảnh - Quochoi.vn. 
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng giải trình về vấn đề tăng lương cơ sở. Ảnh - Quochoi.vn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đề nghị, để bảo đảm tính công bằng và hợp lý, cần lưu ý việc điều chỉnh tăng trợ cấp cho người có công, bảo trợ xã hội không thấp hơn chuẩn nghèo đô thị.

Theo đó, năm 2021, để bảo đảm mức hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội mới được điều chỉnh tăng 33,3% từ mức 270.000 đồng/tháng lên mức 360.000 đồng/tháng.

Mặt khác, hệ số hỗ trợ thực hưởng từ 1-3 lần mức bảo trợ xã hội đối với từng đối tượng cụ thể, không áp dụng chung mức 360.000 đồng/tháng cho các đối tượng, theo đó đã góp phần hỗ trợ cho các đối tượng này.

Theo phương án Chính phủ trình, mức trợ cấp cho người có công tăng 20,8%, theo đó mức chuẩn trợ cấp sẽ được điều chỉnh từ 1.624.000 đồng lên mức khoảng 1.961.800 đồng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến các cơ quan có liên quan, cấp có thẩm quyền và chỉ đạo cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu tăng mức chuẩn trợ cấp cho người có công không thấp hơn chuẩn nghèo đô thị.