12:15 14/10/2021

Mở rộng đối tượng, nới điều kiện cho doanh nghiệp nhận hỗ trợ gói 26.000 tỷ

Phúc Minh

Nhiều đối tượng được bổ sung vào diện được thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, các các điều kiện về hưởng chính sách hỗ trợ giảm đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; cho vay trả lương ngừng việc đều được nới lỏng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG HỖ TRỢ

Theo đó, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc” thì được hưởng mức hỗ trợ: từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Trước đây, chính sách này quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục.. thì mới được hỗ trợ.

Điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cũng được nới lỏng hơn so với Nghị quyết 68 thành "giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/2021". Trước đó, Nghị quyết 68 quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021.

Về chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng chính sách cho trường hợp người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động “bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19 từ 14 ngày trở lên” thì được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp như nhóm lao động ngừng việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Nghị quyết 126 cũng bổ sung chính sách hỗ trợ tiền mặt đối với người cao tuổi và người khuyết tật với mức 1 triệu đồng/người, trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

NỚI LỎNG ĐIỀU KIỆN VAY VỐN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, sửa đổi, bổ sung như sau: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp, không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên,  hoặc có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc cũng được sửa đổi thành: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Như vậy, so với quy định trước đây, điều kiện “người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn” để được hưởng chính sách cho vay phục hồi sản xuất đã được bãi bỏ. 

Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất, sửa đổi thành: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch; có trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm sản xuất... trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022, được vay vốn với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.