15:32 04/10/2022

Ngăn “làn sóng” nghỉ việc, Hà Nội tính tăng thu nhập cho công chức, viên chức

Nhật Dương

TP. Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc, trong đó có chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối người lao động để giữ chân họ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung này được nêu trong văn bản số 3256/UBND-SNV do Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. 

Thực hiện đề nghị của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng này. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố.

Theo đó, thành phố đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm như: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở. Cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở các quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước..., các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt, công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Đồng thời, đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, có cơ chế, chính sách thỏa đáng, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố.

Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 hôm 2/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng thông tin, trong 2,5 năm, đã có có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao.

Như vậy, tính bình quân một năm có khoảng 15.820 người/năm. Tỷ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao là 0,8%, trong đó ở Trung ương chiếm 18%, địa phương là 82%. Trong 39.552 nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức. Số nghỉ việc trong ngành giáo dục hơn 16.400 người, ngành y tế  là 12.198 người…