14:50 26/04/2023

Nghệ An có 650 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm

Nguyễn Thuấn -

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An có 650 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký thành lập gần 5.000 tỷ đồng, 447 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 25/4, UBND tỉnh Nghệ An họp thường kỳ tháng 4/2023, tại buổi họp Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An đã trình bày báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5/2023.

Theo báo cáo trên, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 của Nghệ An ước tăng 1,05% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, chỉ số IIP ước tăng 3,21% so với cùng kỳ; Tính đến ngày 20/4/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 633,489 tỷ đồng, đạt 11,35%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 190,8 triệu USD; lũy kế 4 tháng ước đạt 712,3 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 132,2 triệu USD, lũy kế 4 tháng ước đạt 442,2 triệu USD. Hoạt động du lịch trên địa bàn bắt đầu khởi sắc, lượng khách du lịch tháng 4 ước đạt 900.000 lượt, trong đó, khách lưu trú ước đạt 650.000 lượt, khách quốc tế 6.000 lượt.

Tính đến ngày 21/4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới 8 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 4.451 tỷ đồng; điều chỉnh 7 lượt dự án, với tổng vốn tăng hơn 2.234 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới 40 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 9.905 tỷ đồng; điều chỉnh 37 lượt dự án, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 12.470 tỷ đồng.

Tháng 4 là tháng khởi động mùa du dịch năm 2023 cho các vùng ven biển của tỉnh Nghệ An như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai… Hoạt động du lịch trên địa bàn bắt đầu khởi sắc, lượng khách du lịch tháng 4 ước đạt 900 nghìn lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 650 nghìn lượt, khách quốc tế 6 nghìn lượt.

Lũy kế 4 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 2.800 nghìn lượt, bằng 150% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.163 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 2.358 tỷ đồng, bằng 217% so với cùng kỳ.

Trong tháng 4, Nghệ An có 137 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký thành lập hơn 1.705 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm thành lập mới 650 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký thành lập gần 5.000 tỷ đồng; 447 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 4 ước thực hiện 1.450 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng ước thực hiện 5.846 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán, bằng 84,1% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước thực hiện 1.300 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 150 tỷ đồng. Một số khoản thu thấp hơn so với cùng kỳ như: Thuế bảo vệ môi trường, tiền đất...

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, dẫn tới số nộp ngân sách giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu giảm 5,92% so với cùng kỳ; thị trường bất động sản chưa được phục hồi. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia vẫn còn chậm...

Về công tác cải cách hành chính, theo Báo cáo chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 do Liên đoàn thương mại Việt Nam công bố tỉnh Nghệ An đạt 66,60 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước; thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 7 bậc so với năm 2021 (30/63). Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) công bố ngày 12/4, Nghệ An xếp thứ 17/63 tỉnh, thành trong cả nước...