13:53 26/06/2022

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh

Thuỷ Tiên

Trong tuần qua, nhóm cổ phiếu tăng cao nhất HOSE đáng chú ý có họ FLC khi đóng góp tới ba cái tên là FLC, AMD và HAI với mức tăng lần lượt 18,1%; 14,9% và 13,9%. Sắp tới, FLC cũng sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 2 vào ngày 2/7...

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh - Ảnh 9