09:18 14/11/2021

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền

Thuỷ Tiên -

Bên cạnh nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, nông nghiệp có mức tăng tốt, một số mã bất động sản tuy không còn nổi trội, nhưng vẫn có một số cái tên đang thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư như LDG, ITA, DIG...

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thêm một tuần hút mạnh dòng tiền  - Ảnh 9