14:27 14/12/2021

Ninh Bình tiến hành nhiều cuộc thanh tra về đất đai

Thanh Xuân

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, từ tháng 7/2014-5/2021, Sở đã tiến hành 56 cuộc thanh tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai đối với 47 doanh nghiệp, 3 đơn vị nhà nước và 6 hộ gia đình cá nhân...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đồng thời Sở cũng tiến hành 9 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đất đai đối với 7 doanh nghiệp, 1 đơn vị nhà nước và 1 hộ gia đình cá nhân; xem xét, rà soát, xác minh, tham mưu giải quyết 89 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đối với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2021 đã xử lý 174/178 vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai; có 259/261 vụ việc khiếu nại, khiếu kiện về đất đai được xử lý; 3/4 vụ việc tố cáo, 65/66 vụ việc tranh chấp về đất đai được xử lý.

Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 9 tháng năm 2021, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.856 lượt công dân, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng số đơn của công dân là 2.018 đơn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung của các cuộc tiếp dân và phần lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu là những vấn đề phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng; khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; tố cáo cán bộ cấp xã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai, thực thi công vụ và thực hiện các chế độ, chính sách xã hội...

Hầu hết các khiếu nại tố cáo đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết nhưng một số công dân vẫn cố tình khiếu kiện hoặc chuyển sang tố cáo người ký ban hành văn bản giải quyết. Đáng chú ý, một số công dân còn thiếu sự hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước, đưa ra những đề nghị không có căn cứ pháp lý để giải quyết.

Mặc dù vậy, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở Ninh Bình thời gian qua vẫn cơ bản ổn định, không có điểm nóng. Đến nay, cơ quan hành chính các cấp đã xử lý 1.850/2.018 đơn, còn lại 168 đơn đang trong thời hạn xử lý. Về giải quyết khiếu nại, các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 42/49 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,7% (còn lại các vụ việc đang trong thời hạn giải quyết).

Về giải quyết tố cáo, đã giải quyết 41/43 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,3%. Về kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh, tổng số có 1.061 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã xem xét, trả lời, giải quyết 622 vụ việc và số đơn đang giải quyết là 126 vụ việc….

Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai tại địa phương này, Thanh tra Chính phủ mới đây đã công bố Kết luận thanh tra số 465/KL-TTCP ngày 24/3/2021 về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2011-2018.

Trong đó về công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, Thanh tra Chính phủ cho biết: Trước đây, do việc giao đất cho các nông, lâm trường quốc doanh quản lý, sử dụng được thực hiện trên bản đồ, không đo đạc, xác định ranh giới cụ thể, vì vậy diện tích đất do các nông, lâm trường quản lý, sử dụng chênh lệch nhiều so với thực tế nên việc quản lý, sử dụng đất không cụ thể và gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi các nông trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông trường; không chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các trình tự, thủ tục để quản lý đất đai. Không kịp thời tiến hành rà soát, phân loại các loại diện tích đất, đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết của các công ty được giữ lại sử dụng.

Đồng thời không ban hành quyết định giao đất và chuyển sang hình thức thuê đất đối với diện tích công ty được tiếp tục sử dụng; không ban hành quyết định thu hồi đối với các điện tích đất công ty không còn nhu cầu sử dụng, dẫn đến có nhiều diện tích đất không quản lý được, phát sinh tình trạng lấn, chiếm, chuyển nhượng đất trái phép, không ký hợp đồng thuê đất đầy đủ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.