12:12 04/05/2016

"Phải xem lại có gây khó cho doanh nghiệp hay không?"

Nguyên Hà

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4

Chính phủ sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, trong đó có vụ việc cá chết hàng loạt.<br>
Chính phủ sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, trong đó có vụ việc cá chết hàng loạt.<br>
Ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ khoá mới đã phải đối mặt với khá nhiều vấn đề phát sinh, trong đó đáng kể nhất là tình hình tăng trưởng kinh tế giảm tốc, sự cố môi trường biển miền Trung và hạn hán, ngập mặn ở miền Nam.

Phát biểu trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, sáng 4/5.  Đây cũng là phiên họp thường kỳ đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới kiện toàn.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2016; nghe báo cáo về việc xử lý sự cố môi trường gây cá chết hàng loạt ở một số tỉnh ven biển miền Trung; tờ trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế…

Nhấn mạnh phiên họp này có ý nghĩa đặc biệt khi Chính phủ vừa có 21 thành viên mới và Chính phủ khoá 13 còn khoảng 3 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần đồng tâm hiệp lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đã đề ra.

Thủ tướng nêu rõ ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, chúng ta phải đối phó với rất nhiều vấn đề phát sinh như tăng trưởng kinh tế quý I thấp hơn cùng kỳ năm trước (5,46% so với 6,12%); lạm phát 4 tháng đã tăng 1,33%, trong khi sức ép về tăng giá còn rất lớn; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng và sự cố môi trường khiến cá chết hàng loạt ở miền Trung…

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn, thách thức như kỷ luật, kỷ cương còn lơi lỏng; còn tình trạng sử dụng nhiều biện pháp mang tính hành chính, ít tính thị trường; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn nặng nề; việc xây dựng thể chế còn bất cập…

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận về một số biện pháp với tinh thần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6,7%, lạm phát ở mức 5%.

“Chính phủ tôn vinh doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển; đưa năm 2016 là năm khởi nghiệp của mọi thành phần, tầng lớp nhân dân; bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của nhân dân; tạo niềm tin thị trường mạnh mẽ hơn”, Thủ tướng nêu rõ và đặt vấn đề: "Mọi ngành, mọi cấp phải xem lại xem có gây khó cho doanh nghiệp hay không?".

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng thể chế; tăng cường quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phát huy, bảo đảm dân chủ cho người dân, nhất là người yếm thế trong xã hội. “Có dân là có tất cả. Không có dân là không thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ: “Phải chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân; phải nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Theo kế hoạch, phiên họp của Chính phủ sẽ kéo dài trong 2 ngày, 4 – 5/5.