09:11 04/08/2021

Phân bổ thêm gần 980.000 liều vaccine cho TP.HCM, gần 700.000 liều cho Hà Nội

Bộ Y tế vừa quyết định bổ sung thêm gần 980.000 liều vaccine Covid-19 cho TP.HCM và gần 700.000 liều cho Hà Nội. Tính đến nay, TP.HCM là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 4.075.270 liều, tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 29%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 1.074.380 liều vaccine AstraZeneca, trong đó 659.500 liều mua từ AstraZeneca thông qua Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) được phân bổ cho TP. HCM và 414.880 liều do Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len viện trợ được phân bổ cho TP. Hà Nội.

Ngày 3/8, Bộ Y tế đã điều chỉnh Quyết định 3600/BYT-QĐ về việc phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho TP.HCM (tăng 319.000 liều) và TP. Hà Nội (tăng 284.000 liều).

Như vậy, trong 3 đợt phân bổ vaccine gần nhất (đợt 16, 17, 18), TP.HCM được cấp 1.148.500 liều và Hà Nội được cấp 868.880 liều. Ngoài ra, các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương tại TP.HCM và TP. Hà Nội được cấp lần lượt 40.000 liều và 74.500 liều trong các đợt này để tiêm cho người dân trên địa bàn.

Tính đến nay, TP.HCM là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 4.075.270 liều (bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các ​viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn); tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 29%.

Tiếp theo, TP. Hà Nội đã được phân bổ 2.943.770 liều (bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn); tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 26%.