15:54 21/10/2020

Phát Đạt lãi đột biến trong quý 3, đạt 60% kế hoạch năm

Quỳnh Nguyễn

Quý 3, lợi nhuận sau thuế của Bất động sản Phát Đạt đạt 439 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, PDR vẫn còn cách xa đích lợi nhuận năm

Nhơn Hội City Phân khu 2 - dự án đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Phát Đạt trong quý 3
Nhơn Hội City Phân khu 2 - dự án đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Phát Đạt trong quý 3

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 hợp nhất. 

Theo đó, đóng góp chính vào thu nhập trong kỳ của PDR đến từ việc các nền đất đã bàn giao khách hàng tại dự án Phân khu số 2 và Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, quý 3, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 232%; lợi nhuận trước thuế đạt 553 tỷ đồng, tăng 175%; lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, tăng 173% so với quý 3/2019.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Phát Đạt gần 2.498 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 903 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 718 tỷ đồng, tăng 79% so với 9 tháng đầu năm 2019.

PDR cho biết, trong quý 3/2020, Phát Đạt đã tiếp tục bàn giao cho khách hàng các nền đất tại dự án Phân khu số 2, đồng thời tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại dự án Phân khu số 9 và bắt đầu bàn giao một số nền đất của dự án này cho khách hàng.

Điểm tích cực của Phát Đạt trong quý 3 và 9 tháng đầu năm là thu hẹp khoản vay dài hạn từ 970,3 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 492 tỷ đồng ở thời điểm cuối quý 3/2020. Tuy nhiên, nợ vay ngắn hạn lại tăng hơn 348 tỷ đồng. Biến động tăng giảm khoản vay ngắn và dài hạn của Phát Đạt chủ yếu đến từ khoản vay bên khác.

Tổng tài sản của Phát Đạt tại ngày 30/09/2020 đạt 15.418 tỷ đồng, tăng 10,4% so với hồi đầu năm, do tăng hàng tồn kho là dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu (+1.983 tỷ đồng); dự án tại xã Hàm Ninh, Kiên Giang và dự án Số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định. 

Năm 2020, PDR đặt kế hoạch 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, PDR đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm và gần 60% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm, còn cách xa đích của năm 2020.