12:08 29/07/2016

Phó thủ tướng yêu cầu sớm công bố thực trạng biển miền Trung

Song Hà

Sau hơn 4 tháng, các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về độ an toàn của môi trường biển

Bãi biển tại Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn chưa thu hút được nhiều khách du lịch sau sự cố ô nhiễm do Formosa gây ra.
Bãi biển tại Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn chưa thu hút được nhiều khách du lịch sau sự cố ô nhiễm do Formosa gây ra.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát tất cả các dự án lớn và các dự án xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, đối với sự cố môi trường biển ở miền Trung, đi đôi với việc kiểm soát hoạt động xả thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) trong thời gian tới, Bộ cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đánh giá chính xác về môi trường biển ở khu vực biển miền Trung và công bố an toàn môi trường biển cho người dân, doanh nghiệp biết để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, đánh bắt hải sản.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, các cơ quan chức năng phải rà soát từ khâu đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị đầu tư, hoàn thành công trình trước khi đi vào hoạt động và khi công trình đang hoạt động để phân loại, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các nguồn thải ra sông, ra biển.

Có kế hoạch trang bị, đầu tư hệ thống quan trắc môi trường thường xuyên, liên tục ở tất cả các điểm xả thải chất thải độc hại, các điểm xả thải chất thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, có kết nối mạng với tất cả các địa phương phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó phải xử lý, khắc phục được những vấn đề chồng chéo, giao thoa và lấp đầy những khoảng trống pháp luật bảo đảm tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước.

Đồng thời tạo điều kiện đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, loại bỏ rào cản, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên.

Đặc biệt, Bộ phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, dịch vụ gây ô nhiễm, xả nước thải vào nguồn nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường...