19:35 20/12/2021

Quảng Nam thu hồi dự án nghỉ dưỡng Bình Dương 183ha của Đạt Phương

Mộc Minh

Khu nghỉ dưỡng Bình Dương có tổng diện tích 183ha, do Công ty cổ phần Đạt Phương vừa bị Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Quảng Nam ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án…

Khu đất dự án nghỉ dưỡng Bình Dương tại tỉnh Quảng Nam.
Khu đất dự án nghỉ dưỡng Bình Dương tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3613 về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1582 (ngày 5/5/2017) về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Theo tỉnh Quảng Nam, lý do thu hồi là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh đã ban hành Quyết định số 214 (ngày 14/10/2021) về việc chấm dứt hoạt động của dự án. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định số 3268 (ngày 09/11/2021) về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Việc quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực này được thực hiện theo hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương do UBND huyện Thăng Bình phê duyệt và định hướng quy hoạch chung khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình đang tổ chức lập, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình đang trình phê duyệt; Giao UBND huyện Thăng Bình tổ chức công bố Quyết định thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 1582 ở trên cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp theo dõi thực hiện…

Khu Nghỉ dưỡng Bình Dương có tổng diện tích 183ha, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 24/3/2017, do Công ty cổ phần Đạt Phương làm chủ đầu tư (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu của dự án là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ liên quan đến du lịch, hoạt động thể thao.

Tuy nhiên, tại quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, dự án có chức năng là khu dân cư, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại.