20:06 27/04/2021

Quốc hội khóa 15 chuẩn bị kỳ họp đầu tiên, dành 6 ngày cho công tác nhân sự

Quang Trung -

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra từ ngày 20/7 - 3/8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 27/4 - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 27/4 - Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 27/4, tại kỳ họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra từ ngày 20/7 - 3/8 (11 ngày). Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự và 4 ngày để xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng thư Ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Tổng thư Ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề.

Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025... cũng sẽ được đưa ra xem xét và quyết định tại kỳ họp này.

Bế mạc phiên họp hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thư Ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình kỹ lưỡng, hoàn thiện 2 báo cáo, đặc biệt là dự kiến nội dung và thời gian của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa 15 để gửi cho các cơ quan hữu quan và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị các nội dung với tinh thần khẩn trương để kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới diễn ra hiệu quả và tiết kiệm thời gian.