18:01 27/11/2021

Quý 3/2021, HVN báo lỗ 3.351 tỷ đồng - nâng lỗ luỹ kế lên đến gần 21.200 tỷ đồng

Hà Anh -

HVN cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HVN lỗ 3.531 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ (-3.017 tỷ đồng) là do đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra trong thời gian cao điểm hè đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Biểu đồ điểm chỉ số HVN trong thời gian qua.
Biểu đồ điểm chỉ số HVN trong thời gian qua.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) vừa công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: doanh thu thuần quý 3/2021 của HVN chỉ đạt hơn 4.735 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp bị lỗ hơn 3.000 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, Vietnam Airlines lỗ trước thuế 3.460 tỷ đồng, phần lỗ ròng thuộc cổ đông công ty mẹ là -3.369 tỷ đồng - Trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty cũng lỗ ròng 2.932 tỷ đồng.

HVN cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là lỗ gần 2.773 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ (-2.466 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HVN lỗ 3.531 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ (-3.017 tỷ đồng) là do đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra trong thời gian cao điểm hè đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 3/2021 của công ty mẹ giảm 41,38% so với cùng kỳ (giảm hơn 2.669,8 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 51,9%, tương đương giảm hơn 3.176,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là do doanh thu nội địa giảm 96,5%, quốc tế giảm 71,1%, doanh thu thuê chuyến giảm 21,1%.

Tổng chi phí quý 3/2021 của công ty mẹ giảm 26,5% tương đương giảm 2.363,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 3/2021 giảm nhiều hơn tổng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế thuế công ty mẹ giảm 306,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ ngoài nguyên nhân liên quan đến giảm lợi nhuận công ty mẹ, còn do lợi nhuận của các công ty con có liên quan đến cung ứng dịch vụ hàng không cũng giảm mạnh như Vaeco, Nasco...

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu chỉ đạt hơn 18.700 tỷ đồng, (cùng kỳ đạt 32.410 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế 9 tháng lỗ 11.947 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 8.000 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 12.153 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 8.280 tỷ đồng). EPS âm 5.376 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên đến gần 21.200 tỷ đồng. Vừa qua, HVN đã hoàn thành tăng vốn điều lệ thêm gần 8.000 tỷ đồng lên gần 22.144 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ đạt hơn 1.475 tỷ đồng.

HVN cho biết việc HVN hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, kịp thời bổ sung dòng tiền cải thiện tình hình tài chính. Cùng với đó, các chuyến bay thường lệ nội địa bắt đầu được khai thác lại từ tháng 10/2021 và HVN tin tưởng hoạt động kinh doanh đã từng bước ổn định và đang chuẩn bị các điều kiện sãn sàng cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

Trước đó, HOSE đã chuyển cổ phiếu của HVN từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, kể từ ngày 3/11 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là -8.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 là -17.808 tỷ đồng vượt qua vốn điều lệ thực góp căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát tgeo quy đinh tại Tiết c Điểm 1.1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Đồng thời, cổ phiếu HVN sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận) từ ngày 3/11/2021. Căn cứ giải trình của công ty, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ phiếu HVN được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, kể từ ngày 5/11/2021.