10:01 29/04/2022

Sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 9,4% cùng kỳ, ngành cao su và nhựa giảm mạnh

Mạnh Đức -

Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất, nhờ đó sản xuất công nghiệp trong tháng 4/2022 vẫn đạt mức tăng trưởng 2% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước…

Nhiều ngành sản xuất trọng điểm có chỉ số tăng trưởng cao.
Nhiều ngành sản xuất trọng điểm có chỉ số tăng trưởng cao.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/4, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2022 ước tính tăng 2% so với tháng trước  và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3% (cao hơn tốc độ tăng 5,8% và 9,6% của cùng kỳ năm 2018 và 2019, những năm chưa có dịch Covid-19); sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; ngành khai khoáng tăng 2,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,5%).

Ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng cao nhất với 8,3% (cùng kỳ năm 2021 tăng 12,1%), đóng góp 6,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 2,6%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 4 tháng đầu năm các năm 2018-2022 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm
Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 4 tháng đầu năm các năm 2018-2022 so với
cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm

Trong 4 tháng qua, chỉ số sản xuất của một số ngành trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước và có mức tăng cao hơn cùng kỳ năm 2019 (năm chưa có dịch Covid-19), gồm: trang phục tăng 20,1% (cùng kỳ năm 2019 tăng 7,9%); thiết bị điện tăng 19,1% (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,2%); máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 13,2% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,9%).

Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 12,8% (cùng kỳ năm 2019 tăng 3,9%), da và các sản phẩm liên quan tăng 12,8% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,3%); thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 11,1% (cùng kỳ năm 2019 giảm 3,4%).

In, sao chép bản ghi các loại tăng 10,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 13,1%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 9,8% (cùng kỳ năm 2019 tăng 2,4%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,7% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,8%).

Ở chiều ngược lại, IIP của một số ngành sản xuất giảm là sản phẩm từ cao su và plastic giảm 12,9%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 11,5%; than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 8,3%; khai khoáng khác giảm 4%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 3,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước.

Tốc độ tăng/giảm IIP 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%)
Tốc độ tăng/giảm IIP 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước
của một số địa phương (%)

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Bột ngọt và linh kiện điện thoại cùng tăng 21,5%; thép thanh, thép góc tăng 15,2%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 13,5%; phân u rê tăng 13,2%; Alumin tăng 12,7%; quần áo mặc thường tăng 12,3%; ô tô tăng 12%; thủy hải sản chế biến tăng 11,3%; sữa tươi tăng 9,7%; thép cán tăng 9,6%; than sạch tăng 9,3%.

Ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là tivi giảm 18,9%; điện thoại di động giảm 9,9%; xăng, dầu giảm 9,7%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 9,1%; thức ăn cho thủy sản giảm 8,4%; sắt, thép thô giảm 5,8%; sơn hóa học giảm 2,6%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 2,1%; dầu mỏ thô khai thác giảm 1,1%.

Số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/4/2022 tăng 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,2% và giảm 3,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,1% và giảm 2,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5% và tăng 5,3%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,3% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,4% và tăng 4,3%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 0,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải không đổi và tăng 1,8%.