15:51 01/03/2023

Sau thông tin bị thanh tra toàn diện cổ phần hóa, Chủ tịch DIG có thư "trấn an cổ đông"

Hà Anh

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIG cho biết đây là hoạt động rất bình thường của Thanh tra Chính phủ trong giai đoạn hiện nay...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) chính thức công bố công tác cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại DIC Corp do ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIG ký.

Theo đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIG cho biết đây là hoạt động rất bình thường của Thanh tra Chính phủ trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã đăng các thông tin làm hoang mang trong cộng đồng các cổ đông của DIC Group. Đồng thời, ông Tuấn cũng trấn an “cổ đông bình tĩnh trước tình hình nhiễu loạn thông tin hiện nay, an tâm và cùng tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp như thời gian qua".

Thông báo nêu rõ, căn cứ chỉ đạo nêu trên tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại DIC ngay trong năm 2017, sớm hơn so với kế hoạch yêu cầu thoái trong năm 2018 theo đúng thẩm quyền, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2017-2020, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết số 12/NQTW của BCH Trung ương Đảng khóa về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng đã thoái vốn Nhà nước tại DIC Corp, cổ phiếu DIG được bán theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, số tiền thu được từ thoái vốn đã nộp về Quỹ HTSX và PTDN.

Ngày 26/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 39/BXD-QLDN chấp thuận kết quả thoái vốn nhà nước tại DIC, xác nhận số tiền DIC đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và PTDN là 2.274.496.752.798 đồng tại Ủy nhiệm chi ngày 14/12/2017 của CTCP Chứng khoán MB theo đúng quy định. Ngày 06/01/2018, DIC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Bộ Xây dựng chính thức không còn là cổ đông tại DIC.

Về công tác thanh tra, kiểm tra công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Theo DIG, thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-KTNN ngày 17/09/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch kiểm toán. Đoàn kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của DIC (niên độ báo cáo tài chính năm 2007 của DIC bắt đầu từ 01/01/2007 đến 12/03/2008).

Như vậy, trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp tại DIC, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính.

Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ cũng tổ chức Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, DIC là đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà tại Quyết định số 423/QĐ-TTCP ngày 10/03/2011 và đã ban hành Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP ngày 23/02/2012.

Ngoài ra, các Bộ đã hướng dẫn, tham gia ý kiến một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ số 343/KL-TTCP như: Văn bản số 232/BTC-CĐKT ngày 10/01/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách ghi nhận doanh thu; Văn bản số 13224/BTC-TCDN ngày 01/10/2012 v/v tham gia ý kiến về một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 18196/BTC-TCDN ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng v/v tham gia ý kiến dự thảo bổ sung báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty CP DIC.

Báo cáo số 2524/BC-TTCP ngày 09/10/2017 của Thanh tra Chính phủ v/v kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và một số đơn vị thành viên.

Văn bản số 2659/BXD-KHTC ngày 08/11/2017 của Bộ Xây dựng v/v báo cáo kết quả xử lý Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty DIC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính TW, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã điều tra, xác minh làm rõ các kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP.

Như vậy, các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm toán,… và đã được các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn, tham gia ý kiến cũng như điều tra của Cơ quan công an kết luận DIC thực hiện theo đúng quy định và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, qua sơ lược quá trình thực hiện nêu trên có thể thấy công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đã trải qua nhiều lần thanh tra, kiểm toán, kiểm tra,… và đã có kết luận. Trong các quá trình thanh tra nêu trên, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Hiện nay, Ban Lãnh đạo DIC cũng đang nỗ lực tối đa để đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời căn cứ trên thực tế quỹ đất và hiện trạng triển khai đầu tư tại các dự án thì Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với con số tương đối khả quan.

Vì vậy, Chủ tịch DIG cho biết "rất mong quý cổ đông bình tĩnh trước tình hình nhiễu loạn thông tin hiện nay, an tâm và cùng tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp như thời gian qua".