17:32 06/12/2021

SJS lần thứ 7 hoãn thanh toán cổ tức năm 2016 và 2017

Hà Anh

SJS hoãn thanh toán cổ tức năm 207 và 2027 sang ngày 31/12/2022 do tình hình tài chính còn khó khăn...

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu SJS.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu SJS.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền mặt

Theo đó, SJS cho biết sẽ thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) từ ngày 31/12/2021 sang ngày 30/12/2022.

Lý do điều chỉnh là do tình hình tài chính còn khó khăn nên công ty chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông như đã thông báo.

Đồng thời, SJS cũng cho biết trong trường hợp thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ xem xét thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn thời gian thông báo thay đổi trên.

Trước đó, ngày 29/1/2020, công ty đã có công văn gửi HOSE giải trình về nguồn tiền đảm bảo chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 cho cổ đông.

SJS cho biết, theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, SJS sẽ thu tiền kinh doanh từ dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác bảo đảm việc chi trả cổ tức 2016 và 2017 cho các cổ đông. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến việc kinh doanh của SJS không đạt được theo đúng kế hoạch, vì vậy công ty chưa thực hiện việc chi trả cổ tức trên cho cổ đông theo kế hoạch thông báo vào ngày 31/12/2020.

Thông báo của VSD.
Thông báo của VSD.

Như vậy, đây đã là lần thứ 7 SJS trì hoãn việc thanh toán cổ tức cho cổ đông. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, tính tới thời điểm 30/9, SJS vẫn ghi nhận khoản phải trả khác là cổ tức lợi nhuận phải trả gần 475 tỷ đồng, gồm các khoản cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2016 là hơn 99 tỷ đồng; năm 2017 là hơn 113,89 tỷ đồng; năm 2018 là hơn 113,89 tỷ đồng; năm 2020 là hơn 34 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2021, SJS ghi nhận doanh thu thuần đạt 185 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ (121 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt gần 20 tỷ đồng, trong đó lãi ròng ghi nhận 13 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 526 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 85 tỷ và lãi sau thuế đạt 66 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,5 lần và 2,3 lần so với 9 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, SJS dự kiến tổng doanh thu đạt 1.155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 171 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, SJS đã hoàn thành được 46% kế hoạch doanh thu và 39% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tính đến cuối quý 3/2021, SJS tổng tài sản giảm gần 43 tỷ so với hồi đầu năm đạt gần 7.005 tỷ đồng - trong đó hàng tồn kho là 3.681 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 10 tỷ từ 51 tỷ lên gần 62 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần là 219 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển đạt hơn 749 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SJS tăng 225,53% từ đầu năm, từ vùng giá 25.400 đồng/cp lên 77.600 đồng/cp. Chốt phiên ngày 6/12, giá cổ phiếu SJS giảm nhẹ 0,39% xuống 76.500 đồng/cp.