11:17 14/01/2022

TDC sắp đấu giá 35 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm 27.900 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

Mục đích của việc chào bán là nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất các lô HL-E2; HL-E6 và HL-E7 của Dự án Khu dân cư Hoà Lợi tại phường Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/1, giá cổ phiếu TDC giảm 2.100 đồng về 28.500 đồng/cổ phiếu.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/1, giá cổ phiếu TDC giảm 2.100 đồng về 28.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương - Becamex TDC (mã TDC-HOSE) thông báo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Becamex TDC chào bán 35 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Phiên đấu giá diễn ra vào 9h ngày 22/2/2022 vơi giá chào bán 27.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 976,5 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 18/1 đến ngày 14/2/2022.

Mục đích của việc chào bán là nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất các lô HL-E2; HL-E6 và HL-E7 của Dự án Khu dân cư Hoà Lợi tại phường Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex TDC).

Kết thúc quý 3/2021, TDC báo lãi hợp nhất đạt gần 563 triệu đồng (cùng kỳ đạt hơn 55,77 tỷ đồng) và luỹ kế sau thuế đạt 37,36 tỷ đồng, giảm 52,2% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất giảm mạnh là do lợi nhuận các công ty con không đạt và lợi nhuận tại công ty mẹ giảm nhiều so với cùng kỳ nên dẫn dến lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2021 cũng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, TDC dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hiện, TDC đang có 100 triệu cổ phiếu niêm yết và lưu hành và đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/1, giá cổ phiếu TDC giảm 2.100 đồng về 28.500 đồng/cổ phiếu.