22:53 09/06/2022

TDH nộp gốc và đang chờ kết luận từ việc tính lãi chậm nộp thuế

Hà Anh -

TDH đã nhận được các Quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty, với số tiền 128,27 tỷ đồng...

Một trong những dự án của công ty.
Một trong những dự án của công ty.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể: ngày 09/06/2022, TDH đã nhận được các Quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty, với số tiền 128.272.985.326 đồng.

TDH cho biết, liên quan đến tiền chậm nộp tiền thuế (lãi chậm nộp) nêu trên, công ty khẳng định không chủ trương chậm nộp tiền lãi.

Tuy nhiên, do cách tính của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chưa khớp với số liệu do công ty tạm tính và TDH đang chờ kết luận từ Cơ quan điều tra để thực hiện việc nộp này.

Do đó, Công ty sẽ có văn bản tiếp tục kiến nghị các cơ quan liên quan thống nhất số phải nộp chính xác. TDH cho biết, riêng số tiền gốc công ty đã nộp đầy đủ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.

Được biết, ngày 15/4, TDH nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 197/QĐ-XP VPHC của ủy ban chứng khoán về việc vi phạm các quy định về công bố thông tin trong thời gian trước đây. Đây là quyết định xử phạt hành chính cho những vi phạm về công bố thông tin của giai đoạn trước khi cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Tại đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày 22/12/2021, Ban điều hành đã cam kết với Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Uỷ ban chứng khoán và cổ đông sẽ không tiếp tục để xảy ra vi phạm về công bố thông tin và đến nay công ty đã thực hiện đúng như cam kết.

Tiếp đến ngày 25/4/2022, TDH nhận được Quyết định số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/04/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Lý do mà Cục Thuế đưa ra là công ty chưa nộp tiền lãi chậm nộp phát sinh của Thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử với số tiền là 124.873.394.121 đồng.