11:20 03/06/2021

Tháng 5, giao dịch trái phiếu tăng gần 8%

Hà Anh -

HNX cho biết thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 5/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp với giá trị giao dịch bình quân đạt 10,55 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 7,65% so với tháng trước...

5 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước huy động được 109,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.
5 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước huy động được 109,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 5/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp với giá trị giao dịch bình quân đạt 10,55 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 7,65% so với tháng trước.

Cụ thể: trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu, Kho bạc nhà nước đã huy động được 44,18 nghìn tỷ đồng trong tháng 5, tăng 68% so với tháng trước - trong đó, lãi suất huy động tiếp tục có xu hướng giảm tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm với mức giảm từ 0,02-0,09%/năm và giữ nguyên mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn 20 và 30 năm.

Trái phiếu có giá trị trúng thầu lớn nhất có kỳ hạn 10 và 15 năm, chiếm tỷ trọng 79,7% tổng giá trị huy động thành công. Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước huy động được 109,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn phát hành chủ yếu là 10 và 15 năm, đạt 31,3% kế hoạch huy động năm 2021.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tổng dư nợ Trái phiếu Chính phủ tại ngày 31/5/2021 đạt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối tháng trước. Giá trị giao dịch Trái phiếu Chính phủ bình quân trong tháng 5 đạt 10,55 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 7,65% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch repos chiếm 34,7% tổng giá trị giao dịch. Tỷ trọng giá trị giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 chiếm 1,11% tổng giá trị giao dịch trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 775 tỷ đồng.