19:28 06/08/2021

Tháng 8 triển khai lộ trình 4 bước thu thuế qua sàn thương mại điện tử

Ánh Tuyết

7 tháng, ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 25.972,31 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.261,25 tỷ đồng. Trong tháng 8/2021, sẽ thực hiện lộ trình chống thất thu thuế qua sàn thương mại điện tử...

Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tập trung chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng.
Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tập trung chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng.

Theo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước tháng 07/2021 và lũy kế 7 tháng năm 2021 do ngành Thuế thực hiện do Tổng cục Thuế vừa công bố, tính đến tháng 7 năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 34,91% kế hoạch năm 2021 và bằng 110,08% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra 357.662 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 118,66% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 25.972,31 tỷ đồng bằng 84,61% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.466,47 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.080,48 tỷ đồng; giảm lỗ là 19.425,36 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.261,25 tỷ đồng, bằng 59,66% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

 
"Các cơ quan Thuế tập trung thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế. Trong đó, chú trọng các giao dịch liên kết, giao dịch liên quan đến thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các giao dịch đáng ngờ". Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian vừa qua, ngành Thuế triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Trong đó, rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế.

Các cơ quan thuế sẽ tiếp tục có biện pháp yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định, đặc biệt là các tổ chức nước ngoài lớn như Facebook, Google, Youtube, Netflix...

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh tại những địa bàn trọng điểm và những lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng...

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để bảo đảm nguồn thu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế và chống dịch, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các nguồn thu tiềm năng như thu trên nền tảng số, thu từ tài nguyên khoáng sản, đất đai… Đồng thời, tăng cường áp dụng các giải pháp để chống thất thu thuế như áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để hạn chế trốn thuế, chuyển giá.

Theo dự kiến trong tháng 8, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu, thực hiện lộ trình 4 bước để sàn thương mại điện tử cung cấp và kết nối thông tin với cơ quan thuế, chống thất thu thuế từ lĩnh vực này.