18:36 09/03/2023

Thanh Hóa: Sắp có thêm khu thương mại tổng hợp hơn 110 tỷ giữa lòng thành phố

Nguyễn Thuấn

Dự án có diện tích là gần 9.500 m2 tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh hoá, với các khu lưu trú, thương mại, khu dịch vụ ẩm thực... Vốn đầu tư của dự án là hơn 110 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tỉnh Thanh Hoá vừa có Quyết định số 723 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để triển khai dự án Khu thương mại tổng hợp ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

Theo đó, dự án có diện tích là gần 9.500 m2 tại phường Lam Sơn (TP Thanh hoá). Dự án bao gồm các hạng mục: khu lưu trú, thương mại, khu dịch vụ ẩm thực, khu thương mại, nhà điều hành và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật; vốn đầu tư của dự án là hơn 110.590.000.000 đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty cổ phần may Thanh Hoá (phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá). Trong thời gian 12 tháng, nếu nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất thực hiện dự án theo quy định thì quyết định chấp thuận này không có giá trị pháp lý, phía nhà đầu tư sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan...

UBDD tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất (để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ) và thủ tục về môi trường để thực hiện dự án theo quy định.

Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, trường hợp phát hiện việc cho nhà đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu chưa đảm bảo quy định pháp luật về đất đai hiện hành, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa để xem xét, làm cơ sở để xử lý các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo UBND phường Lam Sơn quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất (để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ); hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đấu nối giao thông của dự án theo quy định (không được đấu nối dự án vào đường Tống Duy Tân - Quốc lộ 47); quản lý, giám sát việc thực hiện dự án trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động đảm bảo phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo an toàn trật tự giao thông của khu vực.

Trường hợp Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được phê duyệt có sự thay đổi so với phương án đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, dẫn đến dự án Khu thương mại tổng hợp tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.