10:41 30/07/2021

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan dịch Covid-19 thế nào?

Phúc Minh

Người bệnh bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 và được Quỹ Bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh nội dung trên trong hướng dẫn vừa ban hành về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch Covid-19 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Theo đó, đối với cơ sở khám chữa bệnh chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc Covid-19, thanh toán theo quy định về chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh.

Việc này không bao gồm các chi phí để khám chữa bệnh Covid-19 theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2) ban hành theo Quyết định 3416 của Bộ Y tế.

Đối với bệnh viện dã chiến mới thành lập, tổ chức ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh được giao quản lý bệnh viện dã chiến, thì thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như đối với bệnh viện chuyển đổi công năng.

Sở Y tế các tỉnh khẩn trương thực hiện thủ tục xếp hạng; cấp mã đối với bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với đó, thống nhất với cơ sở khám chữa bệnh được giao quản lý bệnh viện dã chiến về danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, danh sách nhân viên y tế hành nghề tại bệnh viện dã chiến, kể cả đội ngũ nhân viên y tế được hỗ trợ, tăng cường từ nơi khác đến, cũng như xác định số giường thực tế theo các khoa, phòng điều trị để làm căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Đặc biệt, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Cụ thể, đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

Đồng thời, phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

Người bệnh bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được Quỹ Bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế, thì các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.