10:54 12/05/2022

Thanh tra TP.Cần Thơ chỉ ra những sai phạm liên quan đến đất đai tại quận Ninh Kiều

Thanh Xuân -

Thanh tra TP.Cần Thơ vừa có Thông báo kết luận số 772/TB.KL-TTr về việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều…

Thông báo của thanh tra TP.Cần thơ về đất đai ở quận Ninh Kiều.
Thông báo của thanh tra TP.Cần thơ về đất đai ở quận Ninh Kiều.

Trong đó kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Ninh Kiều như sau: việc triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận còn chậm, chất lượng hạn chế, tính khả thi chưa cao, việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt chưa tốt, dẫn đến tình trạng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được sâu sát, cũng như chưa kiên quyết xử lý tình trạng tự ý chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất không theo phương án quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý vi phạm do không thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện thường xuyên.

Các cơ quan tham mưu chưa thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai đối với các trường hợp thực hiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa đề ra được giải pháp ngăn chặn tình trạng tách thửa phân lô, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hình thành khu dân cư tự phát trái với chủ trương của thành phố.

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt, dẫn đến trình UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không đúng quy định, vi phạm nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ninh Kiều không phù hợp với quy hoạch được duyệt (Ảnh minh họa).
Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ninh Kiều không phù hợp với quy hoạch được duyệt (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND  quận Ninh Kiều, UBND quận Ninh Kiều thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất tại một số phường trên địa bàn quận không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, dẫn đến cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng chỉ tiêu hoặc không có chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được UBND TP phê duyệt.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất không đầy đủ hoặc không đảm bảo theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân (08 trường hợp) không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, về công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận giai đoạn năm 2018 – 2020, kết quả thanh tra chỉ rõ: việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND quận Ninh Kiều còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Trước tình hình trên, Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp chấn chỉnh công tác thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng sai phạm như đã nêu qua kết quả thanh tra; Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị đối với những vi phạm trong tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều từ năm 2018 - 2020 (và thời kỳ có liên quan).

Đồng thời kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Sở liên quan đến sai phạm trong việc tham mưu trình UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020 của quận Ninh Kiều…

Mặt khác cũng kiến nghị Công an TP. Cần Thơ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với các hành vi thiếu trách nhiệm có dấu hiệu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai…