15:05 24/04/2022

Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược

Thuỷ Tiên -

Tuần vừa qua, thị trường chìm trong sắc đỏ, đặc biệt nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ có tính đầu cơ cao đã bị bán tháo. Tuy nhiên, một vài cổ phiếu ngành thuỷ sản vẫn cho thấy sức khoẻ của mình khi ngược dòng thị trường, điển hình ACL tăng 18,6%; AAM và ABT cùng tăng trên 3%...

Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 1
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 2
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 3
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 4
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 5
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 6
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 7
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 8
Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu thuỷ sản duy trì hiệu ứng ngược - Ảnh 9