18:37 03/06/2017

Thủ tướng: “GDP không đạt thì phải kỷ luật”

Nguyên Hà

Thủ tướng đặt vấn đề về việc xử lý kỷ luật nếu không làm tốt, không hoàn thành nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng, trừ trường hợp bất khả kháng

Thủ tướng: “Các ngành coi việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cho 
doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị của mình chứ không phải quản lý vĩ mô
 mà thoát ly thực tế”.
Thủ tướng: “Các ngành coi việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị của mình chứ không phải quản lý vĩ mô mà thoát ly thực tế”.
“Tóm lại, phiên họp này bàn về những con số, chứ không thể là lời văn chung chung, vô thưởng vô phạt. Ai là người chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu tăng trưởng trong từng lĩnh vực?”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như trên đối với các thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương về quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP của năm nay, đồng thời đặt vấn đề về việc xử lý kỷ luật nếu không làm tốt, không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, nhân tai từng xảy ra trong năm 2016.

“Làm gì để GDP đạt 6,7%?”

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 3/6, Thủ tướng đã có đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5.

Theo đó, dù nhìn nhận có nhiều thuận lợi, trong đó lạm phát tiếp tục được kiểm soát, thu hút FDI tăng trưởng tốt, dịch vụ, du lịch tăng... Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tăng 5,7%, thấp hơn cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Nông nghiệp còn khó khăn. Nhập siêu lớn. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới lớn nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp rời bỏ thị trường, cho thấy doanh nghiệp còn gặp khó khăn.

“Chúng ta làm gì để tăng trưởng đạt mục tiêu 6,7%, có làm được như Chỉ thị 24 ngày 2/6 không”? Thủ tướng nêu vấn đề và yêu cầu cần tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn.

Chỉ đạo ngay tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ cần tập trung đánh giá khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ cụ thể, nhất là tháo gỡ các thủ tục ràng buộc, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Cần tập trung tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty, các địa phương.

“Giờ đã là tháng 6 rồi, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ càng phải gắt gao hơn với tất cả các cấp, các ngành. Cần bàn các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư, một khâu yếu kém. Tăng trưởng trong quý này là bao nhiêu, vào lĩnh vực nào. Đẩy mạnh cổ phần hóa như thế nào khi còn 5 triệu tỷ đồng đang nằm trong doanh nghiệp Nhà nước. Chính sách tiền tệ, tài khóa, quản lý giá dịch vụ y tế, giáo dục trong tháng 6 thế nào để giữ ổn định kinh tế vĩ mô”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh: “Chúng ta nói bài diễn văn rất dài nhưng con số đó có đi vào trong đời sống, vào nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương không, vì thế cần cụ thể hơn nữa, cần những biện pháp khả thi hơn nữa”.

“Không ngồi nhà nghe báo cáo”

Kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo thêm một số việc cụ thể đối với các bộ, ngành.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bên cạnh bảo đảm tăng trưởng tín dụng vượt kế hoạch (18%) với cơ cấu hợp lý thì cần xem xét, nghiên cứu việc huy động phù hợp nguồn vốn vàng, ngoại tệ trong dân.

Giá điện, nước, giáo dục, y tế… có thể xem xét thực hiện theo lộ trình nhưng cần tính toán liều lượng, thời điểm phù hợp. Không thể chủ quan trong điều hành giá mà phải tính toán khoa học, hợp lý, vừa không gây lạm phát, vừa phục vụ tăng trưởng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra chặt chẽ tình hình phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công 2017 và 5 năm. Không để tình trạng chậm giao bất cứ khoản nào, kể cả các chương trình mục tiêu có liên quan. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đầu tư công.

Theo dõi sát, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. “Các ngành coi việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị của mình chứ không phải quản lý vĩ mô mà thoát ly thực tế”.

Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế, phí... để giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí, phát triển thị trường, cạnh tranh có hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân và FDI tại các địa phương, nhất là địa bàn thu hút nhiều dự án; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân để thúc đẩy tăng trưởng.

“Đi kiểm tra thì phải đổi mới chứ không phải kiểm tra làm phức tạp tình hình. Đây là thúc đẩy, tháo gỡ chứ không phải kiểm tra kiểu hành chính. Vướng mắc cái gì thì tháo gỡ cho người ta chứ không phải tới đây để nói ông làm thế này, thế khác”, Thủ tướng lưu ý.

Về vấn đề môi trường, vừa qua vẫn xảy ra một số trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, kiểm tra, chủ động xử lý.

Với tinh thần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, cách làm cụ thể, sát thực tiễn, Thủ tướng nêu rõ “Không ngồi nhà chờ báo cáo”. Các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.