21:52 13/07/2022

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Phúc Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4379/VPCP-KGVX ngày 13/7/2022 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08. Theo đó, Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Trường hợp kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách vượt quá số nhu cầu kinh phí mà từng địa phương đã rà soát, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa phương phải sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp theo quy định để chi trả cho người lao động theo đối tượng và mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 08.

Trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn không đủ nguồn lực để thực hiện, địa phương báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tại họp báo Chính phủ hôm 4/7, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh thông tin, đến ngày 4/7, tỷ lệ giải ngân còn rất thấp, chỉ hơn 1%, nguyên nhân do một số địa phương sợ làm sai nên yêu cầu phải có xác nhận.

Trong yêu cầu thì chỉ cần có xác nhận của chủ nhà trọ nhưng nhiều nơi còn yêu cầu cả chính quyền địa phương cấp xã, phường phải xác nhận. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng sợ sai cho nên nộp danh sách cho Bảo hiểm xã hội làm còn chậm...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự kiến trong tháng 7 này phấn đấu cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ. Theo quy định chậm nhất là ngày 15/8/2022, phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ này. Theo thống kê của cơ quan này, khoảng 3,4 triệu lao động thuộc diện thụ hưởng của chính sách hỗ trợ với kinh phí 6.600 tỷ đồng.