17:11 30/03/2022

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý 1/2022

Ngọc Hân

Quá trình hồi phục nền kinh tế có thêm những tín hiệu sáng mới. Điển hình, trong quý 1/2021, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% về số doanh nghiệp và tăng 5,2% về vốn đăng so với cùng kỳ năm trước...

TĂNG TRƯỞNG GDP TRONG QUÝ 1 GIAI ĐOẠN 2011-2022 (%)

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP QUÝ 1 GIAI ĐOẠN 2014-2022 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIẢM (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/3/2022 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/3/2022 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG QUÝ 1/2022 (DOANH NGHIỆP)

SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THEO NGÀNH (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)