17:38 23/06/2021

Tốc độ tăng "phi mã" của nợ công ở Mỹ

Đức Anh -

Nếu như vào năm 1900, nợ công Mỹ chỉ chiếm 4,8% GDP, thì tới năm 2020, con số này lên tới 105,6% và được dự báo chạm mức 195% trong ba thập kỷ tới...

Nguồn: Visual Capitalist/Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO)
Nguồn: Visual Capitalist/Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO)