10:29 28/01/2016

Tổng bí thư: Sẽ trọng dân, gần dân, vì dân

Nguyễn Lê

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 12

Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ra mắt Đại hội 12 của Đảng - Ảnh: TTXVN.
Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ra mắt Đại hội 12 của Đảng - Ảnh: TTXVN.
Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 sẽ xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm…, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 12, sáng 28/1.

“Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, với tình cảm cá nhân, tôi chân thành cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho chúng tôi trọng trách lớn lao trước Đảng và nhân dân và đất nước”, ông nói.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là để vượt qua không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước.

“Những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt trong đó có sự đóng góp to lớn, quan trọng của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11”, Tổng bí thư phát biểu.

“Ban Chấp hành Trung ương khóa  12 xin trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí, và chân thành cảm ơn các đồng chí về những đóng góp to lớn đó. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho Đảng, nhân dân và đất nước”.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân: tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, gắn kết tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng”, ông nói.

Tổng bí thư cũng bày tỏ, mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể qua các thời kỳ, của các cơ quan, ban ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong diễn văn bế mạc, Tổng bí thư đánh giá Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

“Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác nhân sự, Tổng bí thư đánh giá, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các nhân sự đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gồm: 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết.