15:39 27/01/2016

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Nguyên Vũ

Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng bí thư khóa 12

Hình ảnh các đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng - Nguồn: TTXVN.<br>
Hình ảnh các đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng - Nguồn: TTXVN.<br>
Theo thông tin từ bức ảnh được Thông tấn xã Việt Nam mới đưa lên chiều nay (27/1), tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bức ảnh và chú thích cho biết, các đại biểu hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 12.

Như vậy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử.

5 năm trước, chủ trì họp báo ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 11, tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Tôi không có mục đích làm để tạo dấu ấn, để đánh bóng mình. Cứ làm cho tốt nghị quyết của Đảng là tốt rồi”.

Ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ 11 của Đảng.

Ngày mai (28/1), theo dự kiến, ngay sau khi Đại hội 12 bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ chủ trì họp báo.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử 1
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất - Nguồn: TTXVN.

Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của ông Nguyễn Phú Trọng


- Sinh ngày: 14/4/1944

- Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân Văn - Đại học Tổng hợp.

- Ngày vào Đảng: 19/12/1967

- Là đại biểu Quốc hội: Khóa 11, 12

- Từ 1963 đến 1967: Học khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Từ tháng 12/1967 đến 8/1973: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản; năm 1971 đi thực tế ở Thanh Oai, Hà Tây.

- Từ tháng 9/1973 đến 4/1976: Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi uỷ viên.

- Từ tháng 5/1976 đến 8/1980: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó bí thư chi bộ.

- Từ tháng 9/1980 đến 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- Từ tháng 9/1981 đến 7/1983: Thực tập sinh, tốt nghiệp Phó tiến sỹ Khoa học lịch sử (chuyên ngành Xây dựng Đảng) tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

- Từ tháng 8/1983 đến 2/1989: Phó ban (1983-1987), Trưởng ban Xây dựng Đảng (1987-1989); Phó bí thư, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1985-1991).

- Từ tháng 3/1989 đến 8/1996: Ủy viên Ban Biên tập (1989-1990), Phó tổng biên tập (1990-1991), Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (1991-1996).

- Từ tháng 1/1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam các khoá 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Từ tháng 8/1996 đến 02/1998: Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học, trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

- Từ tháng 12/1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam các khoá 8, 9, 10, 11, 12.

- Từ tháng 2/1998 đến 1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng - Văn hoá và Khoa giáo của Đảng.

- Từ tháng 3/1998 đến 8/2006: Phó chủ tịch (1998-2001), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (2001-2006).

- Từ tháng 8/1999 đến 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

- Từ tháng 1/2000 đến 6/2006: Bí thư Thành uỷ Hà Nội (khoá 12, 13, 14).

- Từ tháng 5/2002 - 5/2007: Đại biểu Quốc hội khoá 11.

- Từ tháng 5/2007 đến nay: Đại biểu Quốc hội khoá 12.

- Tại phiên họp toàn thể ngày 23/7/2007, kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khoá 12, ông được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Từ tháng 7/2007 - 1/2011: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- Tại Đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 11 - 19/1/2011 tại Hà Nội, ông đã được bầu làm Tổng bí thư Đảng khóa 11.

- Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, diễn ra ngày 27/1/2016 tại Hà Nội, ông tái đắc cử Tổng bí thư.