17:10 19/11/2020

Trái phiếu doanh nghiệp hết "nóng"?

Kim Phong

Giá trị phát hành thành công trong tháng 10 chỉ đạt 9,5 nghìn tỷ đồng

Số liệu: HNX
Số liệu: HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại HNX tháng 10/2020.

Tháng 10/2020, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ công bố thông tin qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệpriêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1 nghìn tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng 9.

Trong tháng 10, việc mua lại trái phiếu từ các trái chủ cũng được các doanh nghiệp thực hiện khá thường xuyên, cụ thể có 117 đợt mua lại diễn ra, với tổng giá trị mua lại đạt hơn 5.430 tỷ đồng.

Có doanh nghiệp đã phát hành 80 triệu USD trái phiếu quốc tế - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu thống kê hàng tháng từ HNX (tháng 8/2019), tháng 10 năm nay là tháng có giá trị phát hành thấp thứ 2 sau 15 tháng thống kê.

Giá trị này đã giảm đến 82% so với tháng cao nhất (tháng 12/2019: 54.855 tỷ đồng) và giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 2 giảm liên tiếp sau khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, đã có 1.838 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên tổng số 2.265 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 10 tháng năm 2020 đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng. Số doanh nghiệp phát hành thành công trong 10 tháng đầu năm 2020 là 223 doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp hết "nóng"? - Ảnh 2.

Số liệu: HNX

Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm. Giá trị phát hành của công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chiếm 8,26% với kỳ hạn là 9,79 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 3,16% với kỳ hạn là 5,33 năm; các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 2,38% với kỳ hạn là 2,69 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 14,92% với kỳ hạn là 3,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 10/2020, có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã phát hành thành công 80 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, bằng với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.