09:35 30/08/2022

Trong 8 tháng, số lao động có việc làm của Hà Nội tăng hơn 33%

Nhật Dương -

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm đến nay, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 153.523 lao động, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 38.728 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 33,7% so với 8 tháng năm 2021…

Người lao động đăng ký thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.
Người lao động đăng ký thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.

Trong đó,  tạo việc làm cho 51.024 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tền là 2.388 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 11.305 lao động; đưa 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 89.894 lao động.

Riêng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm với 3.073 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, với 7.832 lao động được tuyển dụng.

Trong 8 tháng, Hà Nội cũng đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 65.056 người với kinh phí hỗ trợ là 1.665 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 1.201 người.

Bên cạnh đó, đến nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho 158.358 lượt người, đạt 70,54% kế hoạch tuyển sinh năm 2022; tăng 140% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động.

Năm 2022, TP. Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%.

Trong những tháng cuối năm 2022, TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động như: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất; khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, nâng cao kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động song song với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, thời gian qua, bên cạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội ngày càng đa dạng các hình thức tổ chức, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai những phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Hoạt động của hệ thống này đã góp phần cung cấp thông tin về thị trường, kết nối cung cầu, thúc đẩy sự phát triển thị trường lao động Thủ đô.