21:43 16/03/2023

Tự doanh và khối ngoại xả mạnh nhóm dịch vụ tài chính

Kiều Trang -

Tự doanh và khối ngoại hôm nay mua ròng tuy nhiên nhóm này lại tập trung xả nhóm dịch vụ tài chính...

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/03/2023, chỉ số Vn-Index giảm 1,39% đóng cửa ở mức 1.047,40 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 9.398 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 10.553 tỷ đồng, giảm 13,9% so với phiên liền trước.

Sắc đỏ bao phủ thị trường với 19/19 ngành cấp 2 giảm giá. Ngành Dịch vụ Tài chính là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong phiên hôm qua quay đầu trở thành nhóm giảm mạnh trong phiên hôm nay.

Biến động của thị trường trong nước một phần chịu ảnh hưởng của thị trường thế giới, khi nỗi sợ hãi về rủi ro hệ thống ngân hàng sau vụ SVB vừa lắng dịu một chút lại quay trở lại sau vụ Credit Suisse. Trong toàn ngành Ngân hàng, chỉ có cổ phiếu EIB đóng cửa ở mức giá tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 68,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì nhóm này mua ròng 93,6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HSG, VRE, HPG, VND, POW, VHM, SHB, PC1, EIB, SSI

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, STB, MSN, PDR, PLX, PVD, VCB, VGC, CTG

Nhà đầu tư cá nhân cũng mua ròng 50,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 49,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: STB, CTG, MSN, FPT, ACB, DIG, VCB, TCB, PDR, PLX

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HSG, VND, SSI, VRE, POW, PC1, VCG, SBT, NVL.

Tự doanh cũng mua ròng 54 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh nhóm này mua ròng 41,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, SSI, STB, MSN, HCM, PLX, HAH, FUESSVFL, VNM, HDG. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm PNJ, MWG, REE, FPT, GMD, PVT, E1VFVN30, TCB, VIB, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 194 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhóm này bán ròng 184,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có HPG, FUEVFVND, VHM, CTG, DIG, VRE, ACB, FPT, SHB, VPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có STB, VIC, SBT, BID, LPB, GMD, VND, VNM, IJC, HDG

Tự doanh và khối ngoại xả mạnh nhóm dịch vụ tài chính - Ảnh 1

Top các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý hôm nay bao gồm các cổ phiếu ngân hàng ACB, TCB, SHB, MSB, EIB, đặc biệt ACB có giao dịch lớn. Các giao dịch thỏa thuận chủ yếu nội khối giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, trừ MSB có giao dịch đáng kể giữa cá nhân trong nước và tổ chức trong nước.

Nhóm cổ phiếu Bất động sản có tỉ trọng giao dịch tăng mạnh từ 15,9% lên 17,23%. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao bao gồm DXG, VIC, NVL, VHM, IDC, CEO, VRE, PRE với 3/10 mã tăng điểm.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI-Abs vào nhóm Bất động sản vẫn đang ở mức rất thấp, tuy nhiên chỉ số dòng tiền FMI-Rel trong mối tương quan với thị trường đang ở mức cao so với vùng đáy.

Nhóm cổ phiếu Dịch vụ Tài chính có tỉ trọng giao dịch giảm nhẹ xuống 19,31%, nhưng vẫn là mức rất cao so với trung bình 10 ngày. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao bao gồm SSI, VND, VCI, HCM, FUEVFVND, SHS, FTS, CTS, VIX, MBS với 9/10 mã giảm giá. Trong toàn ngành, phần lớn cổ phiếu giảm giá.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI-Abs vào nhóm Dịch vụ Tài chính đang có xu hướng tăng tuy còn xa mức đỉnh cũ, đồng thời chỉ số dòng tiền FMI-Rel trong mối tương quan với thị trường đang tiếp tục tăng cao và đã vượt đỉnh 1 năm.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 47,56%. Chỉ số VN30 giảm 1,63%. Dòng tiền vào VN30 tập trung vào HPG, STB, SSI, VPB, VIC, POW, VNM, NVL, MBB, VHM với 10/10 mã giảm điểm, cho thấy lực bán áp đảo.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên 38,91%. Chỉ số VNMID giảm 1,23%. Dòng tiền vào VNMID tập trung vào các cổ phiếu VND, VCI, DXG, HSG, LPB, DIG, NKG, HCM, SHB, GEX với 8/10 mã giảm điểm, cho thấy lực bán mạnh hơn.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VNSML giảm xuống 10,22%. Chỉ số VNSML giảm 1,3%. Dòng tiền tập trung vào các mã LCG, FTS, HHV, KSB, CTS, VIX, HQC, BAF, IDI, IJC với 9/10 mã giảm điểm, cho thấy lực bán chiếm ưu thế.