08:50 08/02/2022

Vi phạm cho vay ký quỹ, APS và TVB bị phạt nặng

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số tiền là 415 triệu đồng và Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt bị phạt 310 triệu đồng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) với tổng số tiền là 415 triệu đồng và Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB) bị phạt 310 triệu đồng đồng.

Theo đó, APS bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Cụ thể: tại một số ngày giao dịch trong năm 2021, Công ty giải ngân cho vay đối với cổ phiếu của chính Công ty phát hành (APS); Năm 2020, Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (IDJ)).

- Phạt 40 triệu đồng do không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.

- Phạt tiền 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể: công ty cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cùng ngày Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB) bị phạt tổng cộng 310 triệu đồng.

Cụ thể: công ty bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

- Phạt tiền 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cả hai công ty trên cùng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 02 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.