10:47 16/09/2021

Vietcombank đăng ký mua hơn 8 triệu cổ phần Vietnam Airlines với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

Vietcombank hiện đang nắm giữ 14,8 triệu cổ phiếu HVN, tương ứng 14,8 triệu quyền mua...

Nếu thành công, lượng cổ phiếu mà Vietcombank nắm giữ sẽ tăng lên mức 23,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,044% vốn điều lệ tại HVN.
Nếu thành công, lượng cổ phiếu mà Vietcombank nắm giữ sẽ tăng lên mức 23,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,044% vốn điều lệ tại HVN.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE).

Cụ thể: Vietcombank hiện đang nắm giữ 14,8 triệu cổ phiếu HVN, tương ứng 14,8 triệu quyền mua. Theo đó, Vietcombank đã đăng mua vào 14,8 triệu quyền mua, tương đương 8,35 triệu cổ phiếu HVN với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phân phối tương ứng là 56,4% (cứ 1.000 cổ phiếu đăng ký mua 564 cổ phiếu mới).

Như vậy, Ngân hàng dự kiến sẽ chi hơn 83,5 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietnam Airlines, thời gian giao dịch được thực hiện trong 3 ngày, kể từ 14/9.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu mà Vietcombank nắm giữ sẽ tăng lên mức 23,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,044% vốn điều lệ tại HVN.

Được biết, HVN phát hành 800 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng, nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh để duy trì hoạt động tránh rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 56,405920% (1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 56,405920 cổ phiếu mới).

Kế hoạch sử dụng vốn của VNA
Kế hoạch sử dụng vốn của VNA

Trước đó, ngày 13/9/2021, SCIC cho biết đã giải ngân số tiền 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

Việc SCIC đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines góp phần bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Vietnam Airlines, hạn chế các tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ sớm hoàn tất Đề án tái cơ cấu tổng thể để đảm bảo thích nghi với tình hình mới, vượt qua khó khăn, sớm phục hồi và phát triển bền vững.

Theo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, SCIC xác định tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực nhà nước cần nắm giữ có tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ” theo định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ.