12:49 16/05/2022

Vietnam Airlines không được hoãn nộp các loại báo cáo tài chính

Hà Anh -

Vietnam Airlines thông báo công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin báo cáo tài chính theo quy định.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) thông báo công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin báo cáo tài chính theo quy định.

Theo đó, Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước cho biết lý do mà Vietnam Airlines đưa ra trong công văn ngày 29/4 là không phù hợp.

Trước đó, lý do mà Vietnam Airlines đưa ra là nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị COVID-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý 1/2022. Vietnam Airlines cũng cam kết sẽ công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý 1/2022, nhưng không nêu thời hạn cụ thể.

Theo quy định tại điểêm c khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bô thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư sô 96/2020/TT-BTC), tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kêt thúc quý.

Như vậy, với việc không chấp thuận công văn xin gia hạn, UBCKNN yêu cầu Vietnam Airlines phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ủy ban còn đề nghị Vietnam Airlines khẩn trương công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật vê chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mới đây, ngày 11/5, HVN thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/5. Thời gian thực hiện là ngày 28/6.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 chưa kiểm toán, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu đạt 9.179 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ (8.128 tỷ đồng); lợi nhuận gộp lỗ 1.100 tỷ đồng - trong khi cùng cùng năm trước là -2.085 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Vietnam Airlines báo lỗ quý 4 là 1.184 tỷ đồng, nâng lỗ luỹ kế lên - 13.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 là -21.978 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là gần 22.144 tỷ đồng.

HVN cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -1.432 tỷ đồng - cùng kỳ là -2.588 tỷ đồng là do trong quý 4/2021, Chính Phủ triển khai tiêm chủng vaccine nhanh chóng, nói lỏng dần các qui định về nhập cảnh, cách ly giúp người dân, kiều bào về quê ăn Tết, tạo điều kiện cho các hãng khai thác trở lại các đường bay thường lệ giúp cải thiện đáng kể dòng tiền và lợi nhuận các Hãng hàng không.

Do đó, tổng doanh thu và thu nhập khác quí 4/2021 của Công ty mẹ tăng 9,1% so với quí 4/2020 (tăng hơn 593,8 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu tài chính tăng 32% và thu nhập khác tăng mạnh 151% so với cùng kỳ (do bán 01 máy bay và hoàn quĩ sửa chữa máy bay). Tổng chi phí Quí 4/2021 của công ty mẹ giảm 6,2% tương đương giảm 562,5 tỷ đồng so với quí 4/2020 chủ yếu do chi phí thuê tàu bay được đối tác hỗ trợ giảm giá, giãn hoãn thanh toán. Tổng doanh thu và thu nhập khác của Quỉ 4/2021 tăng trong khi tổng chi phí giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm lỗ được hơn 1.155 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lỗ sau thuế hợp nhất Quí 4/2021 giảm so với Quí 4/2020 chủ yếu do giảm lỗ của công ty mẹ và cải thiện một phần thu nhập từ các công ty con.

Cùng với sự hỗ trợ chính sách của Chính phủ Việt Nam và các cấp, các ngành với quy mô lớn, đồng bộ, TCTHK đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh để ứng phó và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh; tận dụng tối đa sự chia sẻ và hỗ trợ của các đối tác, nhà cung cấp để duy trì hoạt động liên tục. Việc triển khai hàng loạt các giải pháp như cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ... đã giúp mức lỗ quí 4/2021 giảm đáng kể so với Quí 1; Quí 2 và Quí 3/2021. Do vậy, HVN tin tưởng hoạt động kinh doanh đã từng bước ổn định và đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.