08:32 03/11/2022

Vốn hóa thị trường UPCoM giảm 11,42% trong tháng 10

Hà Anh

HNX vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 10/2022 chứng kiến mức giảm đáng kể cả về khối lượng và giá trị giao dịch...

Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM Index
Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 10/2022 chứng kiến mức giảm đáng kể cả về khối lượng và giá trị giao dịch.

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 32,99 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 476 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 23,21% về khối lượng giao dịch và 34,07% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 21/10/2022 được ghi nhận là phiên có khối lượng giao dịch cũng như giá trị giao dịch cao nhất trong tháng với 58,69 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị giao dịch đạt hơn 698 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 51% so với mức cao nhất của tháng trước.

Chỉ số UPCoM Index có xu hướng giảm và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 76,29 điểm, giảm 10,2% so với tháng trước. Phiên giao dịch có chỉ số UPCoM Index thấp nhất tháng thuộc về ngày 26/10/2022 với 75,85 điểm, cũng là phiên giao dịch có chỉ số thấp nhất từ tháng 1 năm 2021.

Về biến động giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng 10 là mã chứng khoán LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 20.900 đồng, tăng 132,22% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là BMN của CTCP 715 với giá đóng cửa 30.000 đồng, tăng 106,9% so với cuối tháng trước. Ngoài ra trong nhóm những mã chứng khoán tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội, LAI của CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO, TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, VHG, VAB, ABB, SBS với khối lượng giao dịch lần lượt là 143 triệu, 32 triệu, 30 triệu, 28 triệu, và 24 triệu cổ phiếu.

Về đối tượng nhà đầu tư tham gia thị trường, trong tháng 10, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ với tổng khối lượng giao dịch đạt 28 triệu cổ phiếu, tăng 11,2% so với tháng trước, giá trị giao dịch đạt hơn 1038 tỷ đồng, tăng 20,4% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào đạt 399 tỷ đồng và bán ra 639 tỷ đồng, tính chung trong tháng 10/2022, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 239 tỷ đồng. Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là ACV, QNS, OIL, VEA, PVP với khối lượng giao dịch. Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, VEA, PHS, ACV, VTP.

Đối lập với nhà đầu tư nước ngoài, các Công ty Chứng khoán thành viên mua ròng đạt 96 tỷ đồng trong tháng 10/2022, tổng giá trị giao dịch đạt 329 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 10 này, thị trường UPCoM đã đón nhận thêm 3 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, tại thời điểm cuối tháng 10/2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường đạt 860 doanh nghiệp, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 390 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 31/10/2022 đạt 985,01 nghìn tỷ đồng, giảm 11,42% so với tháng trước.