10:49 15/07/2021

VPBank xin ý kiến cổ đông để chia cổ tức tỷ lệ 80% ngay trong năm nay

Thuỷ Tiên

Nếu được thông qua, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên hơn 45.000 tỷ đồng...

VPBank muốn chia cổ tức tỷ lệ 80%
VPBank muốn chia cổ tức tỷ lệ 80%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) vừa có thông báo về việc xin ý kiến cổ đông liên quan đến phương án chia cổ tức cho cổ đông hiệu hữu bằng cổ phiếu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 80%. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ mức 25.300 tỷ đồng lên hơn 45.000 tỷ đồng.

Tờ trình của Hội đồng quản trị VPBank nêu rõ, theo quy định của pháp luật, một số chỉ số về an toàn vốn và an toàn hoạt động của ngân hàng được tính dựa trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, hiện một vài chỉ số của VPBank đang ở mức giới hạn cao, chưa tận dụng được tối ưu các cơ hội mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để cải thiện vấn đề này, trong thời gian tới, VPBank xét thấy việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng là cần thiết với một số lý do.

Thứ nhất, nhằm đảm bảo tỷ lệ đầu tư, góp vốn mua công ty con và/hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác có thể hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của ngân hàng trong quy định của pháp luật. Hiện nay, tỷ lệ này của VPBank đã đạt mức tối đa, không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch đầu tư, góp vốn nào cho đến khi mức vốn điều lệ được tăng lên.

Thứ hai, để cải thiện các tỷ lệ được quy định gắn với mức vốn điều lệ phục vụ cho việc linh hoạt trong quá trình kinh doanh như các tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…

Thứ ba, chính thức ghi nhận nguồn vốn điều lệ, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Thứ tư, cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động khác.

Ngoài ra, VPBank cho biết, nguồn vốn sử dụng để nâng vốn điều lệ được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển đạt khoảng 18.950 tỷ đồng và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng… 

VPBank xin ý kiến cổ đông để chia cổ tức tỷ lệ 80% ngay trong năm nay - Ảnh 1

Hiện trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VPB đang điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh 72.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 61.000 đồng/cổ phiếu, tức giảm gần 15% chỉ trong 7 phiên giao dịch. Theo đó, vốn hoá thị trường vào khoảng 148.000 tỷ đồng.